Wedstrijdreglement

 • Organisator van de wedstrijden is Chic Gardens, PSG Editions, Research Campus 18, 3500 Hasselt.
 • Deelnemen aan de wedstrijden kan alleen via de website www.chicgardens.be. De wedstrijden zijn toegankelijk voor iedereen. Personeel van Chic Gardens en PSG Editions, hun gezinsleden en vaste medewerkers van de sponsor waarmee de wedstrijd desgevallend is opgezet zijn evenwel uitgesloten van deelname aan de wedstrijden.
 • Er geldt geen aankoopverplichting voor deelname aan onze wedstrijden.
 • Deelnemen aan deze wedstrijd veronderstelt het volledig aanvaarden van dit wedstrijdreglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Chic Gardens.
 • Iedereen mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd tenzij anders is aangegeven. Per wedstrijd kan er slechts één persoon per postadres als winnaar van een prijs worden aangeduid. Per postadres en per persoon kan maximaal aanspraak gemaakt worden op 1 prijs per 6 maand. Chic Gardens behoudt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, te verwijderen uit de wedstrijd.
 • Deelname van eenzelfde persoon via verschillende postadressen en/of e-mailadressen is een reden voor uitsluiting.
 • Het aantal te winnen prijzen en het aantal winnaars kan verschillen per wedstrijd.
 • Om deel te nemen aan de wedstrijd en zo kans te maken op het winnen van een prijs, moet een correct antwoord gegeven worden op de wedstrijdvraag (of wedstrijdvragen) en moet de bijkomende schiftingsvraag beantwoord worden indien gevraagd. De hoofdvraag heeft betrekking tot het product of de prijs die Chic Gardens met de betreffende wedstrijd wegschenkt.
 • Onder de deelnemers die de antwoorden op de wedstrijdvragen correct hebben beantwoord worden de deelnemers die het antwoord van de schiftingsvraag het dichtst benaderen, als winnaars aangeduid. In geval van ex aequo’s is de winnaar de persoon die het eerst zijn antwoord heeft ingediend. De juiste antwoorden en de namen van de winnaars worden na afloop van de wedstrijd gepubliceerd op www.chicgardens.be. Op het moment van publicatie zijn de winnaars al persoonlijk op de hoogte gebracht welke prijs zij hebben gewonnen en op welke manier zij de prijs in ontvangst kunnen nemen.
 • Zolang de wedstrijd(en) loopt(lopen) kan daarover niet worden gecommuniceerd met Chic Gardens.
 • De gewonnen prijzen zijn niet inruilbaar of omwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan wedstrijdpartners. Chic Gardens is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van of eventuele schade aan de prijs.
 • Indien de prijs driemaal vruchteloos wordt aangeboden bij de winnaar thuis, vervalt elk recht op het verwerven van de prijs.
 • Chic Gardens kan de persoonsgegevens van de deelnemers opnemen in haar bestand of overmaken aan wedstrijdpartners om de deelnemers op de hoogte te houden van hun diensten of producten. De wet van 08.12.92 m.b.t de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd.
 • Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken van het internet, onder meer wat betreft de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Chic Gardens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan eventueel het gevolg zou zijn.